اخبار و رویدادها

توسعه دولت الکترونیک در ایران

براساس آخرین گزارش ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی در جهان (UN E-Government Survey 2016)، کشور انگلستان با اندازه شاخص ۰.۹۱۹۳ در رتبه اول جهان قراردارد. در سال ۲۰۱۴، کشور کره جنوبی با شاخص...

بیستر بخوانید