ضرب الاجل یک ماه روحانی برای توسعه دولت الکترونیکی

مرجع دانش دولت الکترونیک/همراه/هوشمند/باز > اخبار  > ضرب الاجل یک ماه روحانی برای توسعه دولت الکترونیکی

ضرب الاجل یک ماه روحانی برای توسعه دولت الکترونیکی

کارگروهی با حضور مستقیم هشت مجموعه دولتی و چهار نهاد حاکمیتی تشکیل شده است و موظف شده اند ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ مصوبه به «تعیین متولی اصلی» ارائه هر یک از خدمات مصوب الکترونیکی اقدام کنند.

بر اساس آیین نامه مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات که طی روزهای اخیر به تایید و توشیح حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور نیز رسیده،کارگروهی با حضور مستقیم هشت مجموعه دولتی و چهار نهاد حاکمیتی تشکیل شده است و موظف شده اند ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ مصوبه ، به «تعیین متولی اصلی» ارائه هر یک از خدمات مصوب الکترونیکی در چارچوب ارتقای تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بر اساس فهرست خدمات و شناسنامه تعیین شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و نقشه مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد اقدام کنند.

منبع: http://www.jamnews.com/detail/News/895005

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت