مقالات

اینترنت اشیاء می تواند هم مزایای اقتصادی داشته باشد و هم زیست محیطی. اینترنت اشیا، فقط مربوط به وسایلی نیست که به شبکه اینترنت متصل هستند. فناوری های مربوط به اینترنت...

بیستر بخوانید

میزان گرمایش در شهرها از متوسط گرمایش جهانی بیشتر است، به همین دلیل کنترل گرمای حاصل از فعالیتهای شهری مهم است  دمای هوا در شهرهای ما بیشتر و بیشترمی شود. ساختمان...

بیستر بخوانید

هدف «طرح اروپایی تبدیل هیدروژن به سوخت اصلی خودروها» این است که طی دو سال حدود۵۰ جایگاه سوخت رسانی هیدروژنی در سرتاسر اروپا ساخته شود.  عده ای معتقدند گاز هیدروژن سوخت...

بیستر بخوانید

ژاپن، انگلستان و آمریکا از کشورهای پیشرو در هوشمندسازی شهرهای خود هستند و توانسته اند زیرساخت‌ها و فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک را در جامعه ایجاد کنند. درکشور ما هم سال‌های...

بیستر بخوانید

شکاف دیجیتالی همانند دیگر شکاف‌های ساختاری مانند شکاف صنعتی و یا خدماتی می‌تواند موجب ایجاد عقب‌ماندگی‌هایی در میزان رفاه شهروندان در نقاط مختلف کشور شود. به گزارش ایسنا، عرصه دیجیتالی عرصه‌ای...

بیستر بخوانید

استفاده از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه مسائل اقتصادی و مخصوصا مسائل مربوط به بوروکراسی کشور علاوه بر اینکه موجب ایجاد حوزه‌ای جدید در اقتصاد با عنوان اقتصاد دیجیتالی شده است، همچنین می‌تواند در...

بیستر بخوانید