سامانه،هویت،آنلاین Tag

امیر شجاعان ، با اشاره به رونمایی از سامانه احراز اصالت هویت برخط اظهار داشت: حذف کپی شناسنامه و کارت ملی در انجام کار اداری را از ۳ سال پیش در...

بیستر بخوانید